Een compartiment syndroom is een verhoogde druk binnen een fasciale ruimte door een zwelling of bloeding.

Een compartiment is een gesloten ruimte waarbinnen enkele spieren of spiergroepen liggen opgesloten. Deze compartimenten zijn omhuld door spierbindweefsel (‘fascia’). Zodra de druk binnen het compartiment stijgt worden bloedvaten die binnen dat compartiment lopen dichtgedrukt. Er ontstaat een tekort aan zuurstof binnen de spieren (ischemie). Als dit niet tijdig opgelost wordt bestaat de kans dat er weefsel afsterft.

Er zijn twee vormen van Compartiment Syndroom te onderscheiden:

Een acute vorm;

Deze is meestal het gevolg van een trauma, denk aan een beenbreuk. Door de breuk van het bot wordt het compartiment ingeklemd.

Chronische vorm (CCS);

Deze is meestel het gevolg van overbelasting. Dit is een omkeerbare vorm van ischemie die vaak het gevolg is van een niet of te weinig meebuigend osteo-fasciaal compartiment. Dat wil zoveel zeggen dat het vlies van het compartiment niet meebeweegt wanneer de spiergroepen binnen het compartiment samentrekken en toenemen in volume. De ruimte waarbinnen de spieren moeten bewegen is te nauw.

De volgende factoren spelen een rol bij CCS:

  • In-elasticiteit van de fascia
  • Toename van het volume van de spieren als gevolg van zwelling of een bloeding
  • Spierhypertrofie als gevolg van inspanning

CCS komt met name voor in het diepe posteriore compartiment van het onderbeen. Dit compartiment bevat met name de diepe buigers van de tenen en de Tibialis Posterior.

CCS heeft een nauwe relatie met MTSS welke ook aan de posteriore zijde (achter het scheenbeen) gevoeld worden. Echter door het zuurstof tekort bij CCS is er een ander pijnpatroon te onderscheiden dan bij MTSS, waarbij vaak alleen pijn en zwelling te gevoeld wordt. Bij hevige vormen van CCS treden ook nog weleens hevige kuitkrampen op.

Een sporttherapeut helpt je bij het verlagen van de pijnklachten en het succesvol sterker maken van de spieren om de drukbelasting tegen te gaan.

Wil jij vandaag nog starten met afscheid nemen van je Scheenbeenklachten?