Er is sprake van een botbreuk (fractuur) als het botweefsel niet langer intact is. Een breuk kan veroorzaakt worden door een plotselinge val of door inwerkend trauma als een trap of klap. De kracht van het trauma overtreft de buigbelasting van het botweefsel waardoor dit breekt. Er is sprake van celdood.

In lichte gevallen kan er sprake zijn van een haarscheur in het botweefsel (stressfractuur). In de lengte van het botweefsel zijn er vezels van elkaar los gescheurd. Dit kan optreden als het omliggende spierweefsel vermoeid raakt waardoor de stabiliteit niet langer geleverd wordt. De trek en drukbelasting op het botweefsel is dan te groot. Stressfracturen treden met name op in de voeten of in het scheen- en kuitbeen. In de meeste gevallen is immobiliseren van het weefsel het beleid. Dit wordt vaak gedaan met behulp van gips.

Bij heftigere trauma kan operatief ingrijpen noodzakelijk zijn om het botweefsel bij elkaar te brengen. Er worden dan stalen plaatjes en schroefjes gebruikt om ervoor te zorgen dat het botweefsel op een juiste manier naar elkaar terug groeit.

Er zijn twee verschillende soorten botbreuken of fracturen:

  • Gesloten botbreuk: Het bot steekt niet uit het lichaam, maar bevindt zich nog in het lichaam.
  • Open botbreuk: Het bot steekt door je huid naar buiten. Een open fractuur is vaak ernstiger dan een gesloten fractuur. Dit komt doordat je een groter risico hebt op infecties. Bovendien is er een grotere kans dat er een bloedvat of zenuw beschadigd is.

Daarnaast kun je op basis van de vorm van de botbreuk nog een onderverdeling maken:

  • Dwarse botbreuk: Het bot is recht doormidden gebroken. Dit soort botbreuken komen vaak voor in de langere botten en als gevolg van bijvoorbeeld een ongeluk.
  • Compressiebotbreuk: Bij deze vorm van een botbreuk staat er zoveel druk op het bot dat deze ingedrukt wordt. Dit kan onder andere voorkomen in de wervelkolom.
  • Spiraalbotbreuk: Het bot is schuin afgebroken. Deze variant van botbreuken wordt bijvoorbeeld veroorzaakt door een val.
  • Avulsiebotbreuk: Bij deze botbreuk is er een klein stukje bot afgescheurd. Dit kan bijvoorbeeld gebeuren ter hoogte van een peesaanhechting.
  • Comminutieve botbreuk: Bij deze fractuur is het bot in meerdere ongelijke stukken gebroken. Deze botbreuk kan ernstig zijn doordat de kans op beschadiging van omliggend weefsel erg groot is. Dit is vaak een gecompliceerde breuk.
  • Greenstickbotbreuk: Bij deze botbreuk is het bot wel gebroken, maar is het botvlies nog intact. Dit type botbreuk komt vaker voor bij kinderen.